40 Hadiste Samimiyet

idrisYazılarımLeave a Comment

40 HADİSTE SAMİMİYET*   Temîmed-Dârî anlatıyor: “Hz. Peygamber (s.a.s.) ‘Din nasihattir (samimiyettir).’ buyurdu. Biz, ‘Kime karşı?’ deyince, ‘Allah’a, Kitabı’na, Resûlü’ne, Müslümanların idarecilerine ve bütün Müslümanlara.’ dedi.” (Müslim, Îmân, 95)   “Allah, ancak samimiyetle ve kendi rızası gözetilerek yapılan ameli kabul eder.”(Nesâî, Cihâd, 24   “Allah sizin suretlerinize ve mallarınıza bakmaz, ancak kalplerinize ve amellerinize bakar.”(Müslim, Birr, 34)   “…Allah’ım! Ey … Read More

Okumak Üzerine Notlar

idrisYazılarımLeave a Comment

OKUMAK ÜZERİNE NOTLAR “Yaratan Rabbinin adıyla oku! O, insanı bir alak’tan yarattı.Oku! Kalemle öğreten, insana bilmediğini bildiren Rabbin, en büyük kerem sahibidir.” (Alak: 1–5) Dinimiz İslam öğrenmeye, öğretmeye, incelemeye ve araştırmaya büyük önem vermiştir. Bilindiği gibi dinimizde ilk emir Oku şeklinde gelmiştir. Böylece daha başlangıçta Hz. Peygamber’e gelen ilk vahiy ile okumak emredilmiş ve insanın bilmediğini öğrenirken istifade ettiği kalemden ve … Read More

Televizyon ve Çocuklarımız

idrisYazılarımLeave a Comment

TELEVİZYON VE ÇOCUKLARIMIZ   Yunanca “uzak” anlamındaki “tele” ve Latince “gör” anlamındaki “Visio” sözcüklerinden, 20. yüzyıl başlarında türetilmiş ve “uzaktan görmek” anlamına gelen; 1923 yılında, İskoçyalı mühendis John Logie Baird tarafından İngiltere’nin Hastings kasabasında icat edildiği  yıldan günümüze değin, hemen hemen tüm dünyayı çepe çevre kuşatan ve derinden etkileyen bir aygıtla karşı karşıyayız. Bu aygıt 20. yüzyılın en önemli icatlarından … Read More

Çocuk ve Dua

idrisYazılarımLeave a Comment

 ÇOCUK VE DUA                                                                     Dua, bir ibadettir, dua kulluğun özüdür, dua Rab’e dönüş ve yönelişin adıdır. Kulluktan bahsedilen bir yerde, duadan bahsetmemek mümkün değildir. Zaten, Allah (cc) … Read More

Hayatımızın Süsü Ve İmtihanı Çocuklarımız

idrisYazılarımLeave a Comment

HAYATIMIZIN SÜSÜ VE İMTİHANI ÇOCUKLARIMIZ   İmtihan dünyasındayız. Vakit imtihan vakti. Çocuklarla imtihan edilmenin, onlarla sınanmanın yaman mı yaman olduğu bir vakit. Birçok şeyle imtihana tabi tutulduğumuz bu cahiliye çağında çocuklarımızla imtihan edilmek imtihanların en çetini olsa gerek. “Biliniz ki, servetleriniz ve çocuklarınız birer imtihan vesilesidir ve büyük mükafat Allah katındadır.” (Enfal 28) diye buyuran Allah (cc) mallarımızın ve çocuklarımızın bizler … Read More

Eğitim Üzerine Notlar

idrisYazılarım1 Comment

EĞİTİM ÜZERİNE NOTLAR  Eğitim, tüm ülkeler için hayati bir meseledir. Bu nedenle bugün en çok üzerinde konuşulan, tartışılan konuların başında gelmektedir. Ülkelerin gelişmişlik düzeyi eğitimle paralel olarak değişir. Bir medeniyet için varoluşsal mesele olarak görülen eğitim, gelecek nesillerin şekillenmesinde kilit rol oynamaktadır. Bu nedenle eğitim sorunu halledilmeden diğer sorunların hiçbiri çözülemez. Eğitim sözcüğünün İngilizcesi education- Latince ‘Educere’den gelir. ‘Educere’ sözcüğü hem bitki ve … Read More

“Ey Yavrucuğum”

idrisYazılarımLeave a Comment

  “EY YAVRUCUĞUM”               İlk insandan günümüz insanına kadar her anne-baba çocuklarını hayata hazırlama gayretindedir ve onu bir eğitime tabi tutar. İnsanın eğitimi ise belli bir yaşla sınırlı tutulacak kadar dar çerçeveli değildir; öyle ki dünyaya gözünü açıp kapayıncaya kadar eğitim devam eder.   İnsan yetiştirmede gözden uzak tutulmaması gereken ve hiç eskimeyen metod “öğüt’tür. “Nasihat, ders, vaaz, hatırlatma” kelimeleri ile … Read More

Gençlere 100 Tavsiye

idrisYazılarımLeave a Comment

GENÇLERE 100 TAVSİYE Sabah namazdan sonra uyumayın. En geç 11 de uyuyun. Az konuşun. Yolculuğa çıkmadan 1 gün önce bavulunuzu hazırlayın. Üşenmeyin. Her gün en az 5 sayfa Kur’an okuyun. Bir işe azmettiğiniz zaman Allah’a tevekkül edin. Kararsızlık yapmayın. Nişanlandığınız dakikadan itibaren, aklınızdaki her türlü alternatifleri çıkartın. Kaybettiğiniz dünyevi bir şeye üzülmeyin. Bir işe başlarken, büyük düşünün, dar başlayın çabuk … Read More

Bir Eğitim Metodu Olarak Kuran Kıssaları

idrisYazılarımLeave a Comment

Bir Eğitim Metodu Olarak Kuran Kıssaları             İslam Dini’nin temel kaynağı olan Kur’an’ı Kerim’de kıssaların önemli bir yekûn tutması araştırmacıları kıssalar üzerinde düşünmeye ve inceleme yapmaya yönlendirmiştir. Kur’an-ı Kerim’in önemli bir bölümünün kıssalardan oluştuğu bir gerçektir. Hak-batıl mücadelesinin en çarpıcı örneklerinin yer aldığı kıssalar, insana bir tarih perspektifi kazandırmakta ve ne tür bir davranış sergilemesi halinde nasıl bir sonuçla karşılaşacağı … Read More

Çocuk ve Sevgi

idrisYazılarım2 Comments

ÇOCUK VE SEVGİ Sevgi, Vedud olan; yani seven ve çok sevilen Rabbimiz Allah tarafından insana  bahşedilen ulvi bir duygu. Çocuk, yine Rabbimiz Allah tarafından  insanoğluna armağan edilen en güzel sevgi ve şefkat meyvesi. Çocuk, doğduğu ilk andan itibaren ebeveyninin ilgi, sevgi ve desteğini yanı başında hissetmeye muhtaç aciz bir varlık… Sevgi, Allah’ın kullarına en büyük ikramı, tıpkı çocuklarımız gibi. Çocuk, … Read More