Kaht-ı Rical

idrisYazılarımLeave a Comment

KAHT-I RİCAL   Eskiler adam kıtlığını, özellikle de ülke yönetimine ehil adamların kıtlığını “kaht-ı rical” diye adlandırmışlar. Kaht-ı rical, Osmanlı’nın son döneminde dilimize yerleşmiş bir deyim. Kaht; kıtlık, kuraklık ve kuraklıktan ötürü ürünlerin yetişememesi, rical ise belli mevki sahibi anlamına geliyor. Bu iki kelime bir arada “muteber adam kıtlığı” anlamını taşıyor. II. Abdulhamid’in kızı, babasının hatıratını ihtiva eden kitabında babasının; … Read More

Irkçılığa Karşı İslam Kardeşliği

idrisYazılarımLeave a Comment

IRKÇILIĞA KARŞI İSLAM KARDEŞLİĞİ               Ademoğlunu insanlıkta eş, inananları imanda kardeş kılan Allah’a hamd, iman kardeşliğini nadide örnekleriyle öğreten Efendimize, aline ve ashabına salat, tarih boyu hakiki kardeşlik için bedel ödeyen tüm mü’minlere selam olsun.             İnsanlığı felakete götüren en büyük hastalıklardan birisidir ırkçılık. Tarih bunun kanlı örnekleriyle doludur. Onun içindir ki, Tevhid Dini İslam en keskin ve şiddetli vurgularla … Read More

Sekülerizm Kıskacında Müslüman Aile

idrisYazılarımLeave a Comment

SEKÜLERİZM KISKACINDA MÜSLÜMAN AİLE Müslümanlar için bugün üzerinde durulması gerekli ve öncelikli mesele hiç şüphesiz ailenin önemi ve korunması meselesidir. Modern zamanlarda aile çok yönlü, sistemli, planlı ve bilinçli bir saldırı ile karşı karşıyadır. Bu çok yönlü saldırının en önemli ideolojik ayağını  hiç şüphesiz sekülerizm oluşturmaktadır. Görebildiğimiz kadarıyla, Türkiye’de sekülerleşme konusu tüm boyutlarıyla henüz incelenmiş değildir.  Sekülerliğin en önemli tartışma … Read More

Teknoloji Bağımlılığı Ve Çocuklarımız

idrisYazılarımLeave a Comment

TEKNOLOJİ BAĞIMLILIĞI VE ÇOCUKLARIMIZ   Hayatımızın ayrılmaz bir parçası haline gelmiş bulunan ve çocuklarımız gibi hızlı bir şekilde büyüyüp gelişen bir teknoloji gerçeği var çağımızda. Televizyon, telefon, tablet ve bilgisayarlar hayatımızın her an içinde.  Günümüzde çocuklar teknoloji ile neredeyse doğdukları andan itibaren tanışıyorlar. Daha çok küçük yaşlarda çocuklarımızın tablet, bilgisayar, akıllı telefon, oyun konsolu, televizyon ve internet ile haşır neşir … Read More

Hak ve Adalet Rehberi Hz. Muhammed(sav)

idrisYazılarımLeave a Comment

            HAK VE ADALET REHBERİ HZ. MUHAMMED(sav)*   Hamd, biz müminlere Kitab-ı Mübin’de adaletli olmayı emreden Allah’a, salat ve selam ise Kur’an’ın hak ve adalet ilkelerini mükemmel bir şekilde yaşayarak bize örnek olan Hz. Muhammed’e olsun. Hak ve adalet insan ilişkilerinin en temel ahlaki değerlerinden biri ve kişiyi Allah’a yaklaştıran en önemli amellerin başında gelmektedir. Adalet, özetle “bireysel ve toplumsal … Read More

Dünyevileşme Nedir?

idrisYazılarımLeave a Comment

DÜNYEVİLEŞME NEDİR?    “Size verilen her şey, yalnızca dünya hayatının metaı ve süsüdür. Allah katında olan ise, daha hayırlı ve daha süreklidir. Yine de, akıllanmayacak mısınız?” (Kasas 28/60) Yaşadığımız çağda genelde bütün insanlığın, özelde ise Müslümanların en büyük sorunlarından biri hatta başta geleni, dünyaya meyletmek ve Dünyevî kazanımları nihai hedef olarak görmektir. Her şeyin sadece bu dünyadan ibaret olduğunu sanmak, … Read More

Bir Değişim ve Dönüşüm Projesi Olarak Köy Enstitüleri

idrisYazılarımLeave a Comment

BİR DEĞİŞİM VE DÖNÜŞÜM PROJESİ OLARAK KÖY ENSTİTÜLERİ Cumhuriyetin ilk yıllarının en köklü dönüştürücü uygulamalarından olan Köy Enstitüleri, üzerinden uzun yıllar geçmesine rağmen tartışılan önemli konular arasındaki yerini hala koruyor. Dönemin devlet partisi konumundaki CHP’nin Kemalist ideolojiyi toplumun kılcal damarlarına dek yayma ve iktidarını güvenceye alma amacı da güderek uygulamaya soktuğu bu kurumlar üzerinde özellikle 50’li ve 60’lı yıllarda ciddi tartışmalar … Read More

40 Hadiste Samimiyet

idrisYazılarımLeave a Comment

40 HADİSTE SAMİMİYET*   Temîmed-Dârî anlatıyor: “Hz. Peygamber (s.a.s.) ‘Din nasihattir (samimiyettir).’ buyurdu. Biz, ‘Kime karşı?’ deyince, ‘Allah’a, Kitabı’na, Resûlü’ne, Müslümanların idarecilerine ve bütün Müslümanlara.’ dedi.” (Müslim, Îmân, 95)   “Allah, ancak samimiyetle ve kendi rızası gözetilerek yapılan ameli kabul eder.”(Nesâî, Cihâd, 24   “Allah sizin suretlerinize ve mallarınıza bakmaz, ancak kalplerinize ve amellerinize bakar.”(Müslim, Birr, 34)   “…Allah’ım! Ey … Read More

Okumak Üzerine Notlar

idrisYazılarımLeave a Comment

OKUMAK ÜZERİNE NOTLAR “Yaratan Rabbinin adıyla oku! O, insanı bir alak’tan yarattı.Oku! Kalemle öğreten, insana bilmediğini bildiren Rabbin, en büyük kerem sahibidir.” (Alak: 1–5) Dinimiz İslam öğrenmeye, öğretmeye, incelemeye ve araştırmaya büyük önem vermiştir. Bilindiği gibi dinimizde ilk emir Oku şeklinde gelmiştir. Böylece daha başlangıçta Hz. Peygamber’e gelen ilk vahiy ile okumak emredilmiş ve insanın bilmediğini öğrenirken istifade ettiği kalemden ve … Read More

Televizyon ve Çocuklarımız

idrisYazılarımLeave a Comment

TELEVİZYON VE ÇOCUKLARIMIZ   Yunanca “uzak” anlamındaki “tele” ve Latince “gör” anlamındaki “Visio” sözcüklerinden, 20. yüzyıl başlarında türetilmiş ve “uzaktan görmek” anlamına gelen; 1923 yılında, İskoçyalı mühendis John Logie Baird tarafından İngiltere’nin Hastings kasabasında icat edildiği  yıldan günümüze değin, hemen hemen tüm dünyayı çepe çevre kuşatan ve derinden etkileyen bir aygıtla karşı karşıyayız. Bu aygıt 20. yüzyılın en önemli icatlarından … Read More