30 Ağustos Zafer Bayramı

idrisYazılarımLeave a Comment

30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI   30 Ağustos Zafer Bayramı, milletimizin yüzlerce yıl süren vatan, istiklal ve istikbal mücadelesinin, 1922’de Dumlupınar’da zaferle sonuçlanan Büyük Taarruz’la değişmez bir gerçeklik olarak tarihe kazınmış, bir bilinç olarak da milletimizin benliğine işlenmiştir. Gazi Mustafa Kemal önderliğinde, ordu-millet kenetlenmesiyle kazanılan 30 Ağustos Zaferi de, bu süreçteki tarihî dönemeçlerden birini ifade etmektedir. İstiklal Savaşı’nın en önemli aşamasını … Read More

Çocuk Eğitiminde Oyunun Önemi

idrisYazılarımLeave a Comment

ÇOCUK EĞİTİMİNDE OYUNUN ÖNEMİ Bizlere Allah tarafından emanet olarak bahşedilen göz nurumuz, ciğerparemiz çocuklarımız tertemiz İslam fıtratı üzere dünya gelmektedirler. Çocuklarımızı geleceğe daha güzel bir şekilde hazırlamak gayesinde olan biz ebeveynler ve eğitimciler çocuklarımızı her yönüyle tanımalı ve onların fıtri ihtiyaçlarını zamanında karşılayabilmeliyiz. Karşılanması gereken bu ihtiyaçların en önemlilerinden biride oyundur. Oyun, çocukta doğuştan gelen bir tabiat ve Allah’ın onda … Read More

Eğitimin Ana Teması “Salih İnsan Yetiştirmek”

idrisYazılarımLeave a Comment

EĞİTİMİN ANA TEMASI “SALİH İNSAN YETİŞTİRMEK”                 İslam toplumunun kendi yaşantısına, inancına, yüce değerlerine ve izzetini elde etmek için verdiği kavgasına uygun bir eğitim sistemine olan ihtiyacı bugün daha da artmıştır.                 Özellikle şu anda şiddetin, cinnetin ve şehvetin kurbanı olmuş genç nesillerimizin içinde bulunduğu buhranı, sıkıntıyı görünce değerlerimize uygun eğitim sisteminin önemi daha da iyi anlaşılmaktadır.                 İslam toplumunun … Read More

Medeniyetimizin Yeniden İnşası

idrisYazılarımLeave a Comment

MEDENİYETİMİZİN YENİDEN İNŞASI               Bizler mazlum ve mahzun, aynı zamanda yitik bir medeniyetin evlatlarıyız. Bu yitik medeniyetin evlatları olan biz Müslümanlar, dört başı mamur İslam Medeniyetinin yeniden tarih sahnesine çıkması , yeniden ihya ve inşa olması için bir çaba ve cehd içinde olmalıyız.             Biz şuna inanıyoruz. Müslümanların içinde bir ukdedir medeniyet. İnsanlığın huzuru ve mazlumların umududur medeniyet; aynı … Read More

Kaht-ı Rical

idrisYazılarımLeave a Comment

KAHT-I RİCAL   Eskiler adam kıtlığını, özellikle de ülke yönetimine ehil adamların kıtlığını “kaht-ı rical” diye adlandırmışlar. Kaht-ı rical, Osmanlı’nın son döneminde dilimize yerleşmiş bir deyim. Kaht; kıtlık, kuraklık ve kuraklıktan ötürü ürünlerin yetişememesi, rical ise belli mevki sahibi anlamına geliyor. Bu iki kelime bir arada “muteber adam kıtlığı” anlamını taşıyor. II. Abdulhamid’in kızı, babasının hatıratını ihtiva eden kitabında babasının; … Read More

Irkçılığa Karşı İslam Kardeşliği

idrisYazılarımLeave a Comment

IRKÇILIĞA KARŞI İSLAM KARDEŞLİĞİ               Ademoğlunu insanlıkta eş, inananları imanda kardeş kılan Allah’a hamd, iman kardeşliğini nadide örnekleriyle öğreten Efendimize, aline ve ashabına salat, tarih boyu hakiki kardeşlik için bedel ödeyen tüm mü’minlere selam olsun.             İnsanlığı felakete götüren en büyük hastalıklardan birisidir ırkçılık. Tarih bunun kanlı örnekleriyle doludur. Onun içindir ki, Tevhid Dini İslam en keskin ve şiddetli vurgularla … Read More

Sekülerizm Kıskacında Müslüman Aile

idrisYazılarımLeave a Comment

SEKÜLERİZM KISKACINDA MÜSLÜMAN AİLE Müslümanlar için bugün üzerinde durulması gerekli ve öncelikli mesele hiç şüphesiz ailenin önemi ve korunması meselesidir. Modern zamanlarda aile çok yönlü, sistemli, planlı ve bilinçli bir saldırı ile karşı karşıyadır. Bu çok yönlü saldırının en önemli ideolojik ayağını  hiç şüphesiz sekülerizm oluşturmaktadır. Görebildiğimiz kadarıyla, Türkiye’de sekülerleşme konusu tüm boyutlarıyla henüz incelenmiş değildir.  Sekülerliğin en önemli tartışma … Read More

Teknoloji Bağımlılığı Ve Çocuklarımız

idrisYazılarımLeave a Comment

TEKNOLOJİ BAĞIMLILIĞI VE ÇOCUKLARIMIZ   Hayatımızın ayrılmaz bir parçası haline gelmiş bulunan ve çocuklarımız gibi hızlı bir şekilde büyüyüp gelişen bir teknoloji gerçeği var çağımızda. Televizyon, telefon, tablet ve bilgisayarlar hayatımızın her an içinde.  Günümüzde çocuklar teknoloji ile neredeyse doğdukları andan itibaren tanışıyorlar. Daha çok küçük yaşlarda çocuklarımızın tablet, bilgisayar, akıllı telefon, oyun konsolu, televizyon ve internet ile haşır neşir … Read More

Hak ve Adalet Rehberi Hz. Muhammed(sav)

idrisYazılarımLeave a Comment

            HAK VE ADALET REHBERİ HZ. MUHAMMED(sav)*   Hamd, biz müminlere Kitab-ı Mübin’de adaletli olmayı emreden Allah’a, salat ve selam ise Kur’an’ın hak ve adalet ilkelerini mükemmel bir şekilde yaşayarak bize örnek olan Hz. Muhammed’e olsun. Hak ve adalet insan ilişkilerinin en temel ahlaki değerlerinden biri ve kişiyi Allah’a yaklaştıran en önemli amellerin başında gelmektedir. Adalet, özetle “bireysel ve toplumsal … Read More

Dünyevileşme Nedir?

idrisYazılarımLeave a Comment

DÜNYEVİLEŞME NEDİR?    “Size verilen her şey, yalnızca dünya hayatının metaı ve süsüdür. Allah katında olan ise, daha hayırlı ve daha süreklidir. Yine de, akıllanmayacak mısınız?” (Kasas 28/60) Yaşadığımız çağda genelde bütün insanlığın, özelde ise Müslümanların en büyük sorunlarından biri hatta başta geleni, dünyaya meyletmek ve Dünyevî kazanımları nihai hedef olarak görmektir. Her şeyin sadece bu dünyadan ibaret olduğunu sanmak, … Read More