Bir Eğitim Metodu Olarak Kur’an Kıssaları

idrisMakalelerLeave a Comment

BİR EĞİTİM METODU OLARAK KURAN KISSALARI  İslam Dini’nin temel kaynağı olan Kur’an’ı Kerim’de kıssaların önemli bir yekûn tutması araştırmacıları kıssalar üzerinde düşünmeye ve inceleme yapmaya yönlendirmiştir. Kur’an-ı Kerim’in önemli bir bölümünün kıssalardan oluştuğu bir gerçektir. Hak-batıl mücadelesinin en çarpıcı örneklerinin yer aldığı kıssalar, insana bir tarih perspektifi kazandırmakta ve ne tür bir davranış sergilemesi halinde nasıl bir sonuçla karşılaşacağı konusunda … Read More

Kurban Furkanımızdır

idrisMakalelerLeave a Comment

KURBAN FURKANIMIZDIR Zamana karşı koyamayan biz kullar, bu defa zamanın içini nasıl doldurabiliriz, kaygısı ile arayışlara giriyoruz… İşte bu endişe ile dolu ve diri zamanlar için şehirlerin anası, Mekke’deyiz… Kurban İsmail‘in babası İbrahim ile birlikte kurduğu kutsal beldedeyiz. Rahman’ın misafirleri olarak rahmete yol arıyoruz. Şiarlar ve semboller galerisi Mekke de meleki bir ruhla müteale yürüyoruz… Evet, Mekke’yi ve mabedi ilk … Read More

Kekemelik Nedir?

idrisMakalelerLeave a Comment

KEKEMELİK Kekemelik; konuşma akıcılığının bozulduğu,  birtakım ses ve hecelerin tekrar edildiği, seslerin uzatıldığı bir konuşma bozukluğudur. Bu tıbbi sorun; dudak şapırdatma, boğaz temizleme gibi davranışların da eklenmesiyle kompleks bir bozukluk hâline gelebilmektedir. Bunların yanı sıra kişi, çıkaramayacağını düşündüğü seslerle ilgili kelimeleri kullanmak istememekte ve konuyu anlatmakta zorlanmaktadır. Her zaman aynı düzeyde gitmeyen kekemelik, kimi zaman azalıp kimi zaman çoğalmakta, kişi … Read More

Servet Sınavı

idrisMakalelerLeave a Comment

SERVET SINAVI İnsan yapısı gereği ihtiyaç duyar… Samed olana muhtaç olduğunu fark ettikçe müstağni ve müstekbir olmaktan kurtulur… Yine insan hayatın doğal akışı gereği tüketmeden yaşayamaz. İnsanı yaratan Allah (cc) insanın ihtiyaçlarını temin ve tüketimine de bir düzenleme getirmiştir… Mümin, akıl ve iradesini vahyin çizdiği çerçevede kullanır, üretim ve tüketim hayatı bu bağlamda gerçekleşir… İhtiyaçları gidermede Müslüman belirsizlik içinde bocalamaz, … Read More

Kuran’ın Mucizevi Özellikleri

idrisMakalelerLeave a Comment

KURAN’IN MUCİZEVİ ÖZELLİKLERİ Kur’an’ı okuyan insan bir biyologsa, algıda seçiciliğin de etkisiyle, belki Nahl (arı) suresinin âyet numarasının 16 olması dikkatini çekecek. Sadece arıya özel bir durum olarak erkek arının kromozom sayısının 16 tek, dişi arının kromozom sayısının da 16 çiftten oluştuğunu bilen bir insan olarak büyülenecektir bu durumdan ve bunun rastlantı olma ihtimalinin ne kadar zor olduğunu da takdir … Read More

Sosyal Medya Ahlakımız

idrisMakalelerLeave a Comment

Sosyal Medya Ahlakımız 20 ve 21. yy. Müslümanları olarak gündemimize sürekli olarak “düşman(lar)ın tuzakları” ana temalı çeşitli sloganlar girmektedir, gün geçtikçe de girmeye devam edecektir. Bizim de Müslümanlar olarak söz konusu tuzakların, hilelerin, oyunların, desiselerin farkına varıp onlara karşı önlem almamız gerekmektedir şüphesiz. Maalesef ki süreç içerisinde ataletimizden dolayı büyük resmi görmekte, uyanmakta, tedbir almakta ve küfrün planlarına karşı koyabilecek … Read More

Sosyal Medyada İbadet Mahremiyeti

idrisMakalelerLeave a Comment

SOSYAL MEDYADA İBADET MAHREMİYETİ Yakın zamanlarda hayatımıza giren internet ve sosyal medya[1] son birkaç yüzyıl içinde dünya nüfusunun yaşamını en çok etkileyen olgulardan bir tanesi haline geldi. Sosyal medya modern dönem insanlık tarihinde Reform, Rönesans, hilafetin ilgası gibi dinî cereyanlar, sanayi inkılabı gibi ekonomik atılımlar yanında çok ciddi bir toplumsal çığır açtı. Ortaya çıkmasıyla birlikte menfi ve müspet anlamlarda geriye dönülemez … Read More

Hz. Peygamber Döneminde Geçim Düzeyi: Ölçülü, Dengeli ve Sade Hayat

idrisMakalelerLeave a Comment

Hz. Peygamber Döneminde Geçim Düzeyi: Ölçülü, Dengeli ve Sade Hayat Hz. Âişe”nin yaşının ilerlediği zamanlardı. Resûlullah”ın vefatı üzerinden seneler geçmiş, Medine”nin hayat şartları epey değişmişti. Günün birinde müminlerin annesi, Eymen el-Habeşî isimli bir ziyaretçiyi kabul etti. O gün Hz. Âişe kalın pamuklu Yemen kumaşından imal edilmiş beş dirhem kıymetinde bir elbise giymeyi tercih etmişti. Hz. Âişe, bir etrafındaki insanların giyimine, … Read More