10. Sınıf Tarih Dersi Ünite Özetleri

idrisMakalelerLeave a Comment

pdf indir:  ⇒  10. SINIF TARİH ÜNİTE ÖZETLERİ   10. Sınıf Tarih Dersi Üniteleri 1. Ünite: Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi 2. Ünite: Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti (1302-1453) 3. Ünite: Devletleşme Sürecinde Savaşçılar ve Askerler 4. Ünite: Beylikten Devlete Osmanlı Medeniyeti 5. Ünite: Dünya Gücü Osmanlı (1453-1595) 6. Ünite: Sultan ve Osmanlı Merkez Teşkilatı 7. Ünite: Klasik Çağda Osmanlı … Read More

Göz Sağlığına Faydalı Olan Vitaminler ve Besinler

idrisMakalelerLeave a Comment

Göz Sağlığına Faydalı Olan Vitaminler ve Besinler Gözlerimiz çevremizi görmemizi sağlayan duyu organlarımızdır. Varlıkların şeklini, büyüklüğünü, rengini ve yerini gözlerimizle algılarız. En hassas organlarımızdan olan gözlerimiz göz çukurunda bulunur. Böylece darbelere karşı korunmuş olur. Teknolojinin ilerlemesi hayatımızı birçok yönden kolaylaştırmış olsa da, uzun süre bilgisayar, tablet ve telefon ekranına bakmak göz sağlığını olumsuz etkiliyor. Özellikle teknolojik aletlere çok yakından ve uzun … Read More

Bilim Tarihinden Notlar

idrisMakalelerLeave a Comment

BİLİM TARİHİNDEN  NOTLAR   İslâm Dünyasında Bilim Dünyanın büyük kısmının karanlık bir döneme girdiği sıralarda, Doğu’da bilginin erdem olarak kabul edildiği ve peşine düşülmesi gereken önemli bir değer olduğunun savunulduğu yeni bir düşünce dünyası doğmaya başlamıştı. Antik Yunan’dan sonra insanlığın yeniden bilginin aydınlığında yaşamaya başlayacağı bu dünya, düşünce tarihinde klasik dönem İslâm dünyası olarak adlandırılan ve 8. ile 12. yüzyıllar … Read More

Dinden Soğutan Dindarlık

idrisMakalelerLeave a Comment

Dinden Soğutan Dindarlık   Bir dindarlık düşünün ki; partisinde, vakfında, derneğinde ve dergâhında büyük bir mücahit gibi görünüyor ama evine döndüğünde ahlâksız bir insana dönüşüyor. Nezaketsizliği, kırıcılığı, kabalığı, merhametsizliği kendi eşini ve çocuklarını bile kendisinden uzaklaştırıyor. Dışarıdaki o mücahitten evdekilerin payına zerrece bir ahlâk kırıntısı bile düşmüyor. İşte bu, insanı dinden soğutan bir dindarlıktır. Bir dindarlık düşünün ki; iş siyasete, … Read More

Günün Hadisi

idrisMakalelerLeave a Comment

Efendimiz (s.a.s.) buyuruyor ki: “Kim yaşlı anne-babasını geçindirmek için çalışırsa, o Allah yolundadır. Kim çoluk çocuğunun rızkı için çalışırsa, o da Allah yolundadır. Kim kendi geçimini temin etmek için çalışırsa, o da Allah yolundadır. Kim helâl kazanç için yorgun ve bitkin olarak akşamlarsa günahları bağışlanmış olarak akşamlamış olur.” (Camiu’s-Sağir)

Kuran’da Müminlerin 100 Özelliği

idrisMakalelerLeave a Comment

KURÂN’DA MÜMİNLERİN ÖZELLİKLERİ 1. İnsanlar arasında adaletle hükmederler. (En’am-151). 2. Allah’a asla şirk koşmazlar. (Furkan-68). 3. Namuslarını (ırzlarını) korurlar. (Furkan-68). 4. Hakkı bile bile gizlemezler. (Bakara-44). 5. Namazlarını huşu içinde ve doğru olarak kılarlar. (Mü’minun 2,9). 6. Anne ve babalarına “öf” bile demezler. (İsra-23). 7. Boş şeylerden tümüyle yüz çevirirler. (Mü’minun -3). 8. Mallarıyla ve canlarıyla cehd ederler/çabalarlar. (Tevbe-5). 9. … Read More

Farz ve sünnetlerine uygun bir gusül nasıl alınır?

idrisMakalelerLeave a Comment

Farz ve sünnetlerine uygun bir gusül şöyle yapılır: Önce eûzü besmele çekilerek “Niyet ettim Allah rızası için boy abdesti almaya.” denir. Eller yıkanıp vücudun kirli yerleri temizlenir. Sonra namaz abdesti gibi abdest alınır. Önce baştan, sonra sağ ve sonra da sol omuzdan üçer kez su dökülerek vücut temizlenir. Bu esnada suyun bedenin her tarafına ulaşması için vücut ovalanır. Özellikle sakal … Read More

Hz. Peygamber’in Sevgiye Dayalı İnsan İlişkileri

idrisMakalelerLeave a Comment

HZ. PEYGAMBER’İN SEVGİYE DAYALI İNSAN İLİŞKİLERİ Sevginin kaynağı Allah’tır. Nitekim Buhârî “Kitabü’l-edeb”de, “Sevgi Allah’tandır”diye bir bab açmıştır. Allah’ın sevgisini kazananları, diğer insanlar da severler. Zira Resûlullah şöyle buyurmuştur: “Allah bir kulu sevdiği zaman Cibrîl’e: ‘Şüphesiz Allah filanı seviyor, sende onu sev’ diye seslenir. Böylece Cibrîl de o kişiyi sever. Sonra Cibrîl de göktekilere: ‘Şüphesiz Allah filanı sever, sizde onu seviniz’ … Read More

Zamanla Yarışmak

idrisMakalelerLeave a Comment

Zamanla Yarışmak İnsanın en zorlu sınavlarından biri de, zamanla sınavıdır. Zaman; İnsanın duyu organlarıyla algılayamadığı fiziksel, felsefi, psikolojik ve sosyal boyutları olan bir olgu ve bir gerçektir. Ömrün esası zamandır. İnsanoğlunun en kıymetli sermayesidir, zaman… Zaman bize emanet… Zamana hükmeden, hayata hükmeder… Zamana yenik düşenler, tüm zamanların yitikleridir… Zaman biriktirilemez, sıkıştırılamaz, üretilemez, çoğaltılamaz, azaltılamaz… Akışı durdurulamaz… Geriye döndürme şansımız… Zaman … Read More

Kur’an: Çağları Aşan Mesaj

idrisMakalelerLeave a Comment

Kur’an: Çağları Aşan Mesaj “Gerçekten bu Kur’an, en doğru yola götürür ve iyi işler yapan müminler için büyük bir mükâfat olduğunu müjdeler.” (İsra, 17/9) Kur’an, dün olduğu gibi bugün de en doğruya ve insan için en faydalı olana götürür. Asr-ı Saadet’te nasıl bedevî bir topluluğu medenî bir ümmete, barbar bir gürûhu örnek bir cemaate dönüştürdüyse, bugün de aynı potansiyele sahiptir. … Read More