Dua ve Sevgi Terapisi

idrisEğitim YazılarıLeave a Comment

Dua ve Sevgi Terapisi Bismillah… Varlık âlemindeki her bir mahlûku mükemmel bir biçimde yaratan Yüce Yaratıcı (C.C), bu yaratışta insana da en güzel payı vermiştir. Kur’an-ı Azimüşşan’da buna dikkatleri celp ederek: “Biz insanı en mükemmel biçimde yaratmışızdır.” (Tin Suresi-4)  buyurmuştur. Eğer bu doğrultuda mini bir araştırma yapılsa, insan vücudunun kâinatın bir minyatürü olduğu görülecektir. Ne var ki devasa büyüklükteki yıldızların bile zaman içerisinde … Read More

Çocuk ve Giyim

idrisEğitim YazılarıLeave a Comment

ÇOCUK VE GİYİM Toplumdan topluma değişebilen, dinsel değerlere, coğrafyaya, iklime göre şekillenen ve zamanla kültürün bir parçası haline gelen giyim, insanın kendini ifade etmesinde, bir anlamda iç dünyasını ve şahsiyetini seslendirmesinde kullanabildiği önemli unsurlardan birisidir. Gerek çocuklarda gerekse yetişkinlerde giyim, kişinin şahsi manevisine karşı saygınlığını ifade eder. Bu saygınlık duygusuna karşı duyarlılık, bebeklikten başlamalı. İmkanlar ölçüsünde güzel giyinen veya giydirilen … Read More

Peygamber Efendimizin Bazı Eğitim Metotları

idrisEğitim YazılarıLeave a Comment

Peygamber Efendimizin bazı eğitim metotları şöyledir:    Yaparak yaşatarak öğretirdi    Yavaş yavaş ve özümseyerek öğretirdi    Öğretirken belli bir ölçüde ve bıktırmadan öğretirdi    Şahsi farklılıkları göz önünde bulundururdu    Karşılıklı konuşma ve soru cevap metodunu kullanırdı    Karşısındakine şefkatle davranır ve güzel bir üslup kullanırdı    Muhatabına akli ve mantıki izahlarda bulunurdu    Zekâlarını açmak ve bilgi seviyelerini … Read More

Madde Madde Eğitim

idrisEğitim YazılarıLeave a Comment

Madde Madde Eğitim 1-Eğitim ya da terbiye beşikten mezara kadardır. Hayat boyu öğrenme şarttır. Eğitim ana karnında başlar, doğarken ezan ve kamet ile devam eder. 2-Aile eğitimi, çocuğu şekillendirir. Yüzde 85 çocuğun kişiliği okul öncesinde şekillenir. 3-Aile büyükleri, çocuğun geleceğini düşünüyorsa iyi rol model olmak zorundadır. Çocuk gördüğünü, duyduğunu alır. Ebeveyn düzgünse çocuklar düzgün yetişir genel olarak. 4-Ev bir okul, … Read More

Bilge Nesil Nitelikli Neşriyatla Mümkündür

idrisEğitim YazılarıLeave a Comment

Bilge Nesil Nitelikli Neşriyatla Mümkündür Gençlerin kendi medeniyet dinamikleri ekseninde, kendi gözlükleriyle ve kendi kavramlarıyla dünyayı okuyabilme yeteneği kazanması, yardımseverlik ve vatan sevgisi gibi iyi duygularla beslenmesi önemlidir. Geçmişle bugünün, bugünle yarının bağlarını güçlendiren kitaplarla büyüyen yeni nesil; değerlerini akılla, zekâyla, doğayla, toplumla ve içinde yaşadıkları çağla irtibatlandırıp yeniden yorumlayabilir ve yenilikçi bir ruhla sürekli geliştirebilir. Okuma edimi insanın ufkunu … Read More

İslam’ın Çocuk Eğitimine Verdiği Değer

idrisEğitim YazılarıLeave a Comment

İslam’ın Çocuk Eğitimine Verdiği Değer Çocuk eğitimi, İslam’ın önem verdiği ve önem vermemizi istediği en öncelikli konuların başında gelmektedir; çünkü sağlıklı bir İslam neslinin yetişmesi ancak bu yolla mümkün olabilmektedir. İslam’da bir farzın yerine gelebilmesi için onu tamamlayıcı unsurlar da farz kabul edildiğinden dolayı, sağlıklı bir İslam nesli yetiştirebilmek için çocuklarımızı nasıl eğiteceğimizi bilmek, bizim en önemli görevlerimizden birisidir. Çocuk … Read More

Eğitimin En İyi Gerçekleştirileceği Yer Ailedir

idrisEğitim YazılarıLeave a Comment

Eğitimin En İyi Gerçekleştirileceği Yer Ailedir Herkesin bildiği bir söz vardır: “Eğitim ailede başlar”. Her aile başarılı çocuklar yetiştirmek ister. Bunu gerçekleştirmek için çocuğuna her türlü imkânı hazırlar. Ancak unutulmaması gereken bir konu daha vardır ki, o da çocuğun kimlik gelişimidir. Çocuğun içinde bulunduğu dönemi nasıl atlattığı çocuğun hayatta kazanacağı başarıları kadar önemlidir. Çocuk gerçekten de aileyi yansıtır. Ailedeki bireylerin … Read More

2. Sınıf Öğrencilerinin Özellikleri

idrisEğitim YazılarıLeave a Comment

2. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖZELLİKLERİ 2. sınıfta öğrenciler, öğretmenler ve anne-babalar 1. sınıftaki gibi okula geçiş sürecinde yaşanan uyum mücadelesine ara verirler. Öğrenme ve büyüme ile beraber, sosyal ve davranış problemleri devam eder. Fakat bu dönem 2. sınıf çocuğunun ilerleme kaydettiği bir dönemdir. DAHA FAZLA DİNGİNLİK 2. sınıfta çocukların çoğu okullu havasına girerler, kendilerini daha olgun ve okula ait hissederler. Bir … Read More

Öğrencilerde Motive Artıran 21 Yöntem

idrisEğitim YazılarıLeave a Comment

Öğrencilerde Motive Artıran 21 Yöntem Eğer öğrenciler öğrenmeye motive olmamışlarsa, dünyadaki hiçbir ders, kitap veya öğrenme aracı onları öğrenmeye meraklı ve sıkı çalışmaya hazır hale getiremez. Hem içsel kaynaklı hem de dışsal kaynaklı motivasyon, öğrencilerin tüm eğitim kademelerinde onların başarısında anahtar rol oynamaktadır. Bu bakımdan öğretmenler, öğrencilere ihtiyaçları olan motivasyonu sağlama ve onları yüreklendirmek konusunda çok önemli bir konumdadırlar. Unutulmamalıdır ki her öğrenci … Read More

Ramazan Ayı İçin Çocuklara Uygulamalı Etkinlikler

idris1. SINIF, 2. SINIF, 3. SINIF, 4. SINIF, Eğitim Yazıları, ORTAOKUL, YAZILARLeave a Comment

Ebeveynlere Uygulama Rehberi Biz, iki arkadaş, dini ve ahlaki değerlerin kazandırılmasında oldukça büyük bir öneme sahip olan Ramazan ayının, geçirdiğimiz şu zorlu süreçte çocukların dünyasında yeterince yaşanamayacağından endişe ederek minik dostlarımız için her güne bir görev bulunan bir Çocuk İmsakiye’si hazırladık. Bu İmsakiyenin 4-8 yaş arası çocukların gelişimsel olgunluğu göz önüne alınarak hazırlandığını da belirtmek isteriz. Bu İmsakiye hiçbir maddi … Read More