Kur’an’a ve Hadislere Göre Eğitim

idrisEğitim YazılarıLeave a Comment

Kur’an’a ve Hadislere Göre Eğitim  Kur’an’da Allah’ın biz kullarından yapılmasını istediği emir ve tavsiyelerin yanında bir de kaçınılmasını istediği, kerih görülen davranışlar yer almaktadır. “Şüphesiz Allah, adaleti, iyilik yapmayı, yakınlara yardım etmeyi emreder; hayâsızlığı, fenalık ve azgınlığı da yasaklar. O, düşünüp tutasınız diye size öğüt veriyor.” 43 ayetinde de bu durum ifade edilmiştir. Bu ve buna benzer ayetler ele alındığında … Read More

Peygamberimizin Çocuklarla İletişim Yöntemleri

idrisEğitim Yazıları, YazılarımLeave a Comment

PEYGAMBERİMİZİN ÇOCUKLARLA İLETİŞİM YÖNTEMLERİ      Her alanda en güzel bir model olan Allah Resulü’nün tebliğ ve beyan vazifesini ifa ettiği esnada, insanlarla iletişim kurmadaki becerisi şüphesiz önemlidir. On beş asır öncesinin şartlarında tek başına çıktığı bir davada çok kısa bir sürede on binleri etkileyen ve onlar üzerinde yaptırım gücü olan bir şahsiyetin iletişim becerileri ve bu arada beden dilini kullanımı, takdir edileceği … Read More

İslam’da Öfke Kontrolü

idrisEğitim YazılarıLeave a Comment

İSLAMDA ÖFKE KONTROLÜ Normal olan öfke şu veya bu tarzda hareket ihtiyacımızın engellenmesi sonucu ortaya çıkar. Bir bebeğin kollarını tutun, onu, bir müddet hareketsiz bırakın, çok geçmeden, onun size karşı koymaya çalıştığını, ellerini kollarını kurtarmak için çırpındığını, bunda başarılı olamazsa, kızarak çığlık attığını göreceksiniz…işte bu ”öfke” halidir…  Öfke , insanlarda savunma içgüdüsünden kaynaklanan, bir duygu olup, yaşamımızı zorlaştıran, hürriyetimizi tehdit eden … Read More

Çocuklarda Sevgiye Sınır Koymadan Korunan Sınırlar

idrisEğitim YazılarıLeave a Comment

Çocuklarda Sevgiye Sınır Koymadan Korunan Sınırlar Mesleğim gereği, okul ortamında öğrenci davranışlarını bolca gözlemleme imkanına sahibim. Okul bahçesinde veya koridorunda yürüyen, koşan, oynayan her bir öğrencinin davranışlarındaysa genelde içinde yetiştikleri aileye dair izler görürüm. Yine öğrencilerin kullandığı kelimeler, oynadığı oyunlar ve arkadaş ilişkileri, bizlere geldikleri ortama yönelik bolca sinyal verir. Özellikle ilkokul çağı çocuğu, rol model aldığı kişileri taklit ettiğinden, … Read More

İslam Eğitim Sisteminin Yetiştirmek İstediği İnsan Profili: İnsan-ı Kâmil

idrisEğitim YazılarıLeave a Comment

İslam Eğitim Sisteminin Yetiştirmek İstediği İnsan Profili: İnsan-ı Kâmil   Resûl-i Ekrem salallahü aleyhi vesellem, tebliğe başladığında; -Mekke’de Hulfulfudul’a katılacak kadar hayırsever ve toplumsal ahlak açısından cesaret timsali insanlar vardı. Hem hayırda bulunur hem hayrı korurlardı. -Mekke’nin ahlaklı tüccarları yok değildi. Başlarını verir, kimseyi aldatmazlardı. -Mekke’nin daha sonra İslam ordularına komuta edecek kadar askerî başarılara yatkın gençleri vardı. Karşılarına çıkacak … Read More

Çocuklarda Konuşma Bozuklukları Terapisi

idrisEğitim YazılarıLeave a Comment

Çocuklarda Konuşma Bozuklukları Terapisi Ülkemizde halk arasında pek de önemsenmeyen ‘genetik geç konuşması annesi de, babası da geç konuşmuştu’ gibi söylemler aslında konuşmanın ve dil becerisinin önemli bir sorun olduğunun farkındalığında olunmadığını göstermektedir. Ayrı bir dal olarak gelişimsel pediatrinin kendini gösteren ana konularından birisini oluşturmaktadır. Çoğu zaman sağlam çocuk izleniminde fiziksel sorunlar üzerine yoğunlaşıldığından dil ve konuşma bozuklukları aile tarafından … Read More

Dua ve Sevgi Terapisi

idrisEğitim YazılarıLeave a Comment

Dua ve Sevgi Terapisi Bismillah… Varlık âlemindeki her bir mahlûku mükemmel bir biçimde yaratan Yüce Yaratıcı (C.C), bu yaratışta insana da en güzel payı vermiştir. Kur’an-ı Azimüşşan’da buna dikkatleri celp ederek: “Biz insanı en mükemmel biçimde yaratmışızdır.” (Tin Suresi-4)  buyurmuştur. Eğer bu doğrultuda mini bir araştırma yapılsa, insan vücudunun kâinatın bir minyatürü olduğu görülecektir. Ne var ki devasa büyüklükteki yıldızların bile zaman içerisinde … Read More

Çocuk ve Giyim

idrisEğitim YazılarıLeave a Comment

ÇOCUK VE GİYİM Toplumdan topluma değişebilen, dinsel değerlere, coğrafyaya, iklime göre şekillenen ve zamanla kültürün bir parçası haline gelen giyim, insanın kendini ifade etmesinde, bir anlamda iç dünyasını ve şahsiyetini seslendirmesinde kullanabildiği önemli unsurlardan birisidir. Gerek çocuklarda gerekse yetişkinlerde giyim, kişinin şahsi manevisine karşı saygınlığını ifade eder. Bu saygınlık duygusuna karşı duyarlılık, bebeklikten başlamalı. İmkanlar ölçüsünde güzel giyinen veya giydirilen … Read More

Peygamber Efendimizin Bazı Eğitim Metotları

idrisEğitim YazılarıLeave a Comment

Peygamber Efendimizin bazı eğitim metotları şöyledir:    Yaparak yaşatarak öğretirdi    Yavaş yavaş ve özümseyerek öğretirdi    Öğretirken belli bir ölçüde ve bıktırmadan öğretirdi    Şahsi farklılıkları göz önünde bulundururdu    Karşılıklı konuşma ve soru cevap metodunu kullanırdı    Karşısındakine şefkatle davranır ve güzel bir üslup kullanırdı    Muhatabına akli ve mantıki izahlarda bulunurdu    Zekâlarını açmak ve bilgi seviyelerini … Read More

Madde Madde Eğitim

idrisEğitim YazılarıLeave a Comment

Madde Madde Eğitim 1-Eğitim ya da terbiye beşikten mezara kadardır. Hayat boyu öğrenme şarttır. Eğitim ana karnında başlar, doğarken ezan ve kamet ile devam eder. 2-Aile eğitimi, çocuğu şekillendirir. Yüzde 85 çocuğun kişiliği okul öncesinde şekillenir. 3-Aile büyükleri, çocuğun geleceğini düşünüyorsa iyi rol model olmak zorundadır. Çocuk gördüğünü, duyduğunu alır. Ebeveyn düzgünse çocuklar düzgün yetişir genel olarak. 4-Ev bir okul, … Read More