3. Sınıf Fen Bilimleri Dünyanın Katmanları Konu Özeti

idris3. Sınıf Fen Bilimleri, 3. Sınıf ÖdevleriLeave a Comment

DÜNYA’NIN KATMANLARI

Dünya katmanlardan oluşmaktadır. Her katmanın kendine ait özellikleri vardır. Dünyanın katmanları içten dışa doğru şu şekilde sıralanır.

Gözle görülen katmanlar

 • Yerkabuğu
 • Su küre           
 • Hava Küre

  Gözle görülmeyen katmanlar

 • Çekirdek
 • Manto         

Yerküre

 • Üzerinde yaşadığımız katmandır.
 • Gözlemlenebilen katmanlardan birisidir.
 • Yerküre dağlar, ovalar, adalar, kıtalar, deniz ve okyanus tabalarından oluşmaktadır.
 • Dağların bulunduğu yerde kalın olurken, okyanus diplerinde incedir.
 • Yerkürenin diğer isimleri: Yerkabuğu, Taşküre, Litosfer

Su Küre

 • Dünya’nın yaklaşık % 75’i sularla kaplıdır.
 • Su katmanı yer üstü ve yer altı sularından oluşur. Su katmanı içerisinde okyanus, deniz, göl, akarsu ve buzullar yer üstü suları bulunmaktadır.
 • Dünya üzerinde suların %97’si tuzlu su, %3’ü tatlı sudur.
 • Su kürenin diğer ismi: Hidrosfer

Havaküre

 • Hava küreye atmosfer adı da verilmektedir.
 • Dünyanın etrafını saran karışık gaz kütlelerinden oluşur.
 • Gözlemlenen katmanlardan biridir.
 • Hava kürenin içerisinde canlıların yaşayabilmeleri için gerekli bütün gazlar bulunur. Ayrıca hava küre Dünya’yı zararlı ışınlardan da korur.
 • Hava küre %78’i azot, %21’i oksijen gazından oluşur. Az da olsa hava içerisinde karbondioksit, su buharı ve başka gazlarda bulunmaktadır.
 • Hava kürede yağmur, rüzgâr, kar gibi hava olayları hava katmanında meydana gelir.

Manto

 • Yer kabuğunun altında yer alan katmandır.
 • Yüksek sıcaklık nedeniyle erimiş kayalardan oluşur.
 • Bu katmanın içi çok sıcak olduğu için yüksek oranda erimiş demir, magnezyum ve kalsiyum bulunmaktadır.
 • Bu katman bazen yeryüzüne çıkabilir. Yeryüzüne çıkan kısmına lav denir.
 • Diğer  isimleri: Ateş küre, Magma

Çekirdek

 • En sıcak katmandır.
 • İç ve dış çekirdek olmak üzere iki kısımdan oluşur. İç çekirdek en merkezde yer alır, sıcaklığı daha fazladır.
 • Yoğunluğu ve ağırlığı fazla olan bütün ağır elementler bu katmanda bulunur.
 • Bu katman çok derinde olduğu için sınırlı bilgilere sahibiz.
 • Sıcaklık 4500 derece civarındadır.

Diğer isimleri: Ağır küre, Barisfer ( iç çekirdek)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir